Procesmakers van blijvend resultaat

Human Resource Management (HRM)

Impact Groep biedt haar opdrachtgevers een scala aan mogelijkheden op het gebied van HRM: op strategisch, beleidsmatig en operationeel niveau. Wij richten ons op een betere balans.

Een organisatie bevindt zich voortdurend in een ontwikkelingsproces. En dat proces zit in een optimale versnelling als de competenties van de mensen perfect in balans zijn met de strategie en de organisatie. Impact Groep richt zich op een betere balans en daarmee een beter resultaat van uw onderneming.

Vanwege de aanzienlijke expertise en flexibiliteit van onze partners, bieden wij onze opdrachtgevers een scala aan mogelijkheden op het gebied van HRM: op strategisch, beleidsmatig en operationeel niveau.

Hieronder een overzicht van ons aanbod:

·         strategische HRM projecten, bijvoorbeeld op het gebied van competentieontwikkeling, performancemanagement en Investors in People (IiP);

·         HRM projecten op beleidsmatig en operationeel niveau, bijvoorbeeld voor het invoeren van een beoordelingssystematiek, functiewaardering of verzuim;

·         interim HRM-opdrachten;

·         coaching van HRM professionals.

  

Werkwijze

Een betere balans zorgt voor een beter resultaat. Het uitgangspunt van Impact Groep is het bereiken van een optimale balans tussen strategie, structuur en cultuur, tussen renderen en investeren, sturend en coachend leiderschap, regels en inzichten, strategie en praktijk en tussen de persoonlijke, professionele en zakelijke belangen.

In een intakegesprek bespreken onze parnters welke balans voor uw organisatie wenselijk is en welke vorm van dienstverlening daarbij past. Impact Groep maakt indien nodig gebruik van haar netwerk van HRM professionals.

Bij alle projecten stellen we gezamenlijk met de opdrachtgever duidelijke doelstellingen op over de inhoud en planning van het traject. We evalueren zowel tussentijds als na afloop.