Procesmakers van blijvend resultaat

Management Development

Management Development is gericht op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van leidinggevenden en op een betere samenwerking binnen het managementteam.

Het lijkt wel of verandering tegenwoordig de enige constante factor is binnen organisaties. Een organisatie kan alleen overleven als managers en leidinggevenden in staat zijn antwoord te geven op de alsmaar wijzigende omstandigheden. Daarvoor is het wel nodig dat zij beschikken over de juiste competenties. En dat kan als zij zich voortdurend ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aanleren.

Management Development is gericht op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van leidinggevenden en op een betere samenwerking binnen het managementteam. Management Development is werken aan de cultuur, structuur, processen, leiding en sturing binnen uw organisatie. In onze Management Development programma’s dragen wij bij aan het realiseren van de ontwikkeldoelen van zowel de organisatie als het individu. En wij stemmen ons programma altijd af op de context waarbinnen de manager of het managementteam werkzaam is.

 

Opbouw programma


Onze visie is dat bij Management Development theorie en praktijk hand in hand gaan. Het is gebleken dat medewerkers over het algemeen het meest leren als ze de theorie meteen kunnen toepassen. Ervaringen uit de praktijk zullen dan ook een grote rol spelen in een Management Leergang.

In de opbouw van onze programma’s leggen wij het accent op het toepassen van nieuwe kennis en gedrag. Trainingen maken deel uit van onze programma’s, maar zeker niet het grootste deel. We geven veel aandacht aan de voorbereiding (het scherp krijgen van de leerdoelen en het ontwikkelen van een passende activiteit) en de follow-up van leeractiviteiten (het in praktijk brengen van het geleerde en de inbedding in de organisatie). Om de effectiviteit van onze programma’s te meten, werken wij bij voorkeur met een nulmeting (de instaptoets) en een effectmeting. 

Werkwijze

Binnen een programma zijn allerlei ondersteuningsvormen denkbaar: coaching, begeleiding, mentorschap, opleidingsprogramma’s, trainingen, jobrotation en loopbaanbegeleiding. We combineren ze en wisselen ze af. Daarnaast passen we een juiste mix van theorie en ervaring toe. In onze programma’s voor Management Development maken wij gebruik van cognitieve ontwikkeling (kennisoverdracht) en persoonlijke ontwikkeling (het trainen van werkgerelateerde vaardigheden). Beide leiden tot professionele ontwikkeling oftewel toepassing in de praktijk. Dit betekent dat we theorie niet alleen uitwerken op het kennisniveau, maar ook vertalen naar het professionele niveau door ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling. Wij zorgen voor een verantwoorde implementatie van het geleerde in de specifieke bedrijfscontext. En voor het behalen van concrete resultaten.

 

De uitvoering van onze programma’s is gebaseerd op het principe van action learning. Want wij vinden het belangrijk dat u leert van uw eigen en elkaars ervaringen. Bij action learning is het de bedoeling dat deelnemers gezamenlijk actie ondernemen, onbekende problemen durven aanpakken en daarbij - indien nodig - risico's lopen. Hierbij is een actieve inbreng en onderlinge samenwerking vereist. Het resultaat is vaak een succesvolle aanpak van wat eerder een onoplosbaar probleem leek!

 

Samen met onze klanten creëren wij een adequate leeromgeving. Waar nodig brengen wij specifieke expertise in om de deelnemers te ondersteunen. Vanwege het multidisciplinaire karakter kan Impact Groep hiervoor zowel haar eigen deskundigen inzetten als een deskundige uit haar internationale netwerk van wetenschappers en ervaringsspecialisten.