Procesmakers van blijvend resultaat

Individu- team en organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is de uitkomst van individuele ontwikkeling en teamontwikkeling. Team blijken telkens weer de motor voor het ontwikkelen van de organisatie.

Organisatieontwikkeling is de uitkomst van individuele ontwikkeling en teamontwikkeling. Team blijken telkens weer de motor voor het ontwikkelen van de organisatie, zo schrijft P. Senge al in zijn boek "The fifth discipline". Ook al ben je goed: in je eentje is het vaak een eenzame strijd, te weinig nieuwe ideeën. Maar samen breng je beweging, breng je elkaar op kracht en stimuleer je elkaar.