Procesmakers van blijvend resultaat

Ilone Wintels

Ilone Wintels

Partner / trainer en coach bij Impact Groep. Passie voor meer ownership in werk, teams en organisaties.

Ilone Wintels is een ervaren consultant / trainer / coach met een HR achtergrond, aangevuld met een bedrijfskundige en organisatiekundige opleidingen. Zij is gefascineerd door het ontwikkelen van mensen en het in gang zetten van beweging in organisaties. Zij vindt  "return on development" belangrijk: bij een goede (training)investering in mensen, hoort ook een zichtbaar resultaat.
Haar opleidingsachergrond is na haar P&O opleiding, ook een bedrijfskundige en organisatieadvies-opleiding. Nadat zij jaren als (interim) HR professional bij een groot aantal verschillende organisaties heeft gewerkt, zet zij haar enthousiaste deskundigheid al weer jaren in bij cultuurverandering; het coachen, trainen en het ontwikkelen van mensen. Wat haar typeert is haar gedrevenheid, directheid, humor en resultaatgerichtheid.

In haar trainingen, adviestrajecten en coaching schuwt zij de confrontatie niet en gebruikt ook graag humor. Plezier in werken en leren, vormt de basis voor goede prestaties vindt zij.

 

Voor nadere informatie: ilone.wintels@impactgroep.nl; Mobiel 0646085719 of https://www.linkedin.com/in/ilone-wintels-95541b6/

 

Feedback opdrachtgevers over haar werkstijl

Opdrachtgevers vinden het een zichtbaar voordeel dat Ilone als coach / trainer / adviseur snel kan schakelen en snel de patronen herkent en bespreekbaar maakt, door haar diversiteit in ervaringen:

 • gewerkt in diverse rollen (leidinggevende / projectmanager / interim-manager / adviseur)
 • gewerkt bij verschillende soorten organisaties (zowel profit als non profit; zowel binnen een werkmaatschappij als binnen een holding; zowel met laagopgeleide - alsook met academisch gevormde mensen).

 

Rode draad uit de feedback van opdrachtgevers is vooral haar gedrevenheid, directheid, humor en resultaatgerichtheid in haar trainingen, adviestrajecten en coaching. En dan specifiek haar combinatie van:

 • confronteren met respect en verbinding op de mens
 • leren met afwisseling van humor en diepgang
 • methodische doch praktische en doelgerichte aanpak
 • initiatief en regie voeren op voortgang zonder de verantwoordelijkheid over te nemenOver haar aanpak zeggen haar klanten vooral:Ilone is in staat om theorie heel eenvoudig te koppelen aan de praktijk en tips mee te geven, door zowel haar grote verscheidenheid aan trainingen die ze geeft, als door de verscheidenheid in haar ervaringen.  Ilone heeft veel mensen gecoacht, gedurende de afgelopen 15 jaar. Zowel leidinggevenden, adviseurs, high potentials alsook een diversiteit van mensen in uitvoerende functies. 
 • De verschillende soorten coachingstrajecten die zij doet: Managementcoaching; coaching middenkader; coaching op persoonlijke effectiviteit / specifieke competenties; loopbaancoaching.

Kundig in coaching

 • Kundig en empathisch, in combinatie met haar duidelijkheid naar de opdrachtgever over de te bereiken verwachtingen, waardoor er geen negatieve verrassingen zijn bij het eindresultaat.
 • Ze werkt vanuit een duidelijk doel; gevolgd door een concrete aanpak; een tussenevaluatie en concrete afronding.

 

Kundig in trainingen

Het ontwikkelen en geven van incompanytrainingen wordt vooral ook ingezet als "organisatieontwikkelingstool". Welke slag moet gemaakt worden? Welk rendement moet de training opleveren? Dat bepaalt het programma.

Een kort overzicht van verschillende trainingen die Ilone o.a. veel verzorgt:

 • Ontwikkelen van mensen (grote diversiteit aan competentie- en vaardigheidstrainingen)
 • Ontwikkelen van leiderschap op verschillende niveaus en ontwikkelen van teams
 • Ontwikkelen van veranderingskracht
 • Ontwikkelen van diverse HR vaardigheden bij leidinggevenden

 

Kundig in adviestrajecten

 • Implementatie (veranderende) organisatiestrategieën
 • Sociale innovatie en duurzaamheid
 • Change-management
 • Leiderschap en focus op verbeteren en vernieuwen
 • Begeleiding van business units bij het stellen en realiseerbaar maken van doelen en ontwikkeling mensen
 • Kernwaarden: formuleren, trainen en implementeren