Procesmakers van blijvend resultaat

Kwaliteit

Kwaliteit is een geducht concurrentiewapen. Klanten stellen steeds hogere eisen aan producten en diensten. Maar ook de bedrijfsvoering zelf wordt steeds belangrijker.

Kwaliteit is een geducht concurrentiewapen. Klanten stellen steeds hogere eisen aan producten en diensten. Maar ook de bedrijfsvoering zelf wordt steeds belangrijker. Immers het gaat om efficientie en effectiviteit;  invoering van integrale kwaliteitszorg leidt doorgaans tot grote kostenbesparingen.

Een systematische aanpak van kwaliteit is van belang voor bedrijven, overheids- en non-profit organisaties.  

In de kleinere en middelgrote organisaties is de leiding meestal sterk betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Juist in zulke organisaties zijn er volop kansen voor een integrale aanpak van kwaliteit. Het is ideaal als kwaliteitsbeheersing een tweede natuur van het management wordt.

Kwaliteitsverbetering speelt zich af in een dynamische omgeving met veel onzekerheden, tegengestelde belangen, wensen en eisen van binnen en buiten de organisatie. In dat licht is het geen wonder, dat medewerkers zich wel eens schrap zetten. Het gaat erom methoden en technieken te vinden waar mensen mee kunnen en willen werken. Onze brede invalshoek bewijst hier zijn waarde door nadrukkelijk aandacht te besteden aan overleg en communicatie, leiderschap, motivatie en organisatiecultuur. Wij zijn deskundig in procesverbetering, continu verbeteren, lean aanpak, world class manufacturing, business excellence, auditing, certificering (bijvoorbeeld voor ISO en HKZ), compliance en risicomanagement.

Veel organisaties willen maatwerk als het gaat om competentie-ontwikkeling van hun medewerkers. Deze ontwikkeling moet het immers mogelijk maken dat bedrijfsdoelstellingen worden gerealiseerd. Wij brengen allereerst uw bedrijfsvraagstukken in kaart. Van daaruit werken wij aan de specifieke leerbehoeften en komen wij tot de bouwstenen en de inhoud van een programma. Door onze jarenlange ervaring en de inzetbaarheid van een keur aan professionals, ontwerpen wij effectieve programma’s op maat die de realisatie van uw doelstellingen ondersteunen.