Procesmakers van blijvend resultaat

Gerard Berendsen

Gerard Berendsen

Kwaliteitsmanagement en duurzaamheid

begeleidt, traint, coacht, ontwikkelt, onderzoekt en implementeert met als motto "kwaliteit als tweede natuur". Verandering begint met onbevangen en onbevooroordeeld kijken naar je  omgeving. Je verwonderen waarom iets zo loopt en je afvragen of het niet anders kan. Met een beter resultaat en slimmer. Dat lukt alleen in samenwerking met anderen en met een systematische aanpak.

Gerard is specialist en ondernemer op het gebied van kwaliteitsmanagement en organisatieverbetering. Als begeleider van tal van organisaties, ook internationale, hanteert hij een pracademische benadering. Hij denkt strategisch en handelt praktisch. Hij verbindt mensen en helpt met zijn kennis, ervaring en analytische vermogen om vernieuwing en verbetering binnen en tussen organisaties tot stand te brengen. Hij doet dat met veel enthousiasme, openheid, humor en passie. Zijn drijfveer is mensen stimuleren in hun groei en functioneren om daarmee hun eigen kwaliteit en die van hun organisatie te verbeteren.

Interesse- en kennisgebieden

Kwaliteitsmanagement, procesbeheering en - verbetering, klanttevredenheid, ketensamenwerking, verbeterteams, innovatiemanagement, duurzaamheid,
managementsystemen (waaronder ISO en HKZ), auditing, quality assurance,TQM/TQC, statistic proces control, lean six sigma, risicomanagement

Naast partner van Impact Groep is hij bestuurlijk betrokken bij een aantal organisaties. Zo is hij bestuursvoorzitter van de Stichting VPGI Certificaat, de grootste branchegerichte certificatie-instelling in Nederland en marktleider binnen de Grafimedia en Communicatiebranche en bestuursvoorzitter van de Stichting Our Common Future 2.0. Tot zomer 2014 was hij 11,5 jaar lector Total Quality Management in Organisatienetwerken aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Gerard heeft meer dan 50 kwaliteitscolumns op zijn naam staan, waarin hij uitdagingen, trends, actualiteiten en vooral zichzelf niet al te serieus neemt.

Meer informatie over hem is te vinden via www.tqc-net.nl.