Procesmakers van blijvend resultaat

Rob Gering

Rob Gering

Individu, team- en organisatieontwikkeling

 

 

Rob Gering

Organisatieontwikkelaar, achtergrond in sociaal psychologische discipline in combinatie met opleiding en ervaring op het gebied van verandermanagement, zowel op gebied van fusiebegeleiding, (management) teamontwikkeling als cultuurtrajecten. Rob is specialist in analyse, diagnostiek en advisering op het terrein van organisatieontwikkeling en management development. Hij ondersteunt en coacht organisaties en hun managers, organiseert en faciliteert werkconferenties en treedt op als gastdocent in diverse leiderschaps- en adviseursopleidingen. Focust op alle facetten van leren en veranderen: hoe creëren we daadwerkelijke individuele groei, hoe realiseren we leiderschapsontwikkeling, welke interventies leveren een verankerde bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie en: hoe kunnen we de bedrijfsresultaten positief beïnvloeden?

Voor nadere informatie: Rob.Gering@impactgroep.nl  Mobiel: 06 511 719 23

of http://nl.linkedin.com/pub/rob-gering/0/562/3a2

 

Begeleiding verandertrajecten en Organisatieontwikkeling

De impactgroep kan uw organisatie begeleiden en ondersteunen in verandertrajecten. Onze dienstverlening varieert van het meedeneken over de veranderaanpak tot aan het ondersteunen bij de implementatie, van het ontwikkelen van leiderschap tot aan het uitvoeren van programmamanagement. Daarbij leveren we zowel inhoudelijke experise als procesbegeleiding. Dat doen we voor organiaties uit uiteenliopende branches en sectoren.            

 Social enterprises overleg

Teamcoaching en Samenwerkingsvraagstukken

 

Succesvolle teams ontstaan niet zo maar, De individuele verschillen maken het soms moeilijk om tot een effectieve samenwerking te komen. De kracht van succesvolle teams schulit in het effectief benutten van de individuele kwaliteiten van de teamleden.Gezamenlijke doelen, rollen, procedures zijn belangrijk om tot goede persoonlijke verhoudingen te komen. Vaak doen we dit aan de hand van outdoor trainingen. Enkele foto's hieronder geven een beeld van de mogelijkheden.    

 

Management development en Organisatieontwikkeling

Individuele ontwikkeling en organisatieontwikkeling horen hand in hand te gaan. individuele ontwikkeling draagt bij aan de optimalisatie van de strategie/ Organisatieontwikkeling aan de implementatie van de strategie (W. te hoor 2013)

Wij geloven in leren met impact vanuit de 70 -20 -10 regel. Leren (70%) zo veel mogelijk vanuit en binnen de eigen werkpraktijk. 20% vanuit mentoring en coaching en 10% in klaslokaal omgeving. En beinvloeding van het primaire proces staat voorop.

                                                       

Coaching

Impactgroep begeleidt zowel individuen als organisaties op het gebied van persooonlijke en gezamenlijke ontwikkeling. Coaching wordt vaak ingezet in moeilijke of spannende werksituaties. De klant begint aan een nieuwe, zwaardere job of er worden andere eisen aan de klant gesteld in zijn of haar werksituatie. De coach zal samen met de klant zijn of haar werksituatie verhelderen. Daarbij komt nadrukkelijk aan de orde hoe de klant reageert op collega's en anderen betrokkenen. Ook wordt er stilgestaan bij de wijze waarop anderen op de klant reageren.

                                       

Teambuilding

Impactgroep heeft voor veel opdrachtgevers teambuildingsprogramma’s verzorgd. Er zijn meerdere vormen en omvang voor teambuilding. Die variëren  van 0,5 dag tot 3 dagen. Impactgroep focust op gedrag van deelnemers als het gaat om ontwikkelen van teams en teambuilding.

Doel:

Zicht krijgen op eigen gedrag en de effecten daarvan op anderen

Experimenteren met ander gedrag en bezien in welke mate dat bijdraagt aan eigen functioneren

Leren waar te nemen op gedragsniveau als basis voor terugkoppeling en beoordeling

 

Er is geen leren zonder doen

Volwassenen leren vooral door te doen. Dit betekent dat tijdens de gedragskenmerk gerichte trainingen 75% van de tijd wordt besteed aan het oefenen van concreet gedrag.

 Alle gedrag is af en aan te leren

Tijdens kenmerk gerichte trainingen oefenen deelnemers het gedrag dat zij onvoldoende beheersen ( en dat essentieel is voor hun functie). Dit betekent veelal dat “oud” gedrag dient te worden vervangen door “nieuw” gedrag. De bekende cursuszin “zo ben ik nu eenmaal” wordt tijdens deze trainingen dan ook niet geaccepteerd. Het heeft vaker te maken met weerstand tegen het gedrag. Uiteindelijk kies je er voor een bepaa ld gedrag wel of niet te laten zien. Wel is het ene gedrag (o.a. luisteren, presentatie en voortgangscontrole) sneller te ontwikkelen dan het andere gedrag (o.a. besluitvaardigheid, sensitiviteit).

                                      

 

 Rob high Rope