Procesmakers van blijvend resultaat

12 vragen voor het funktioneringsgesprek
23-04-2015

Door Rob Gering

Een Hongaarse vriend, die werkt voor het Amerikaanse bedrijf National Instruments in Hongarije, vertelde me dat de hele organisatie wordt getraind op basis van het boek "First break all the rules". Alleen al die titel zou mij het boek doen aanschaffen, maar hij was erg enthousiast over de aanpak.

Het blijkt geschreven door Marcus Buckingham die ook het boek "Ontdek je talenten" schreef. Daarin bepleit hij, in plaats van 'command and control' en een op harde feiten gebaseerde managementstijl, aandacht voor de individuele talenten van mensen. Medewerkers moeten doen waar zij goed in zijn. Managers hebben als taak om de talenten van mensen te ontdekken, te ontwikkelen en met elkaar te verbinden. Goede managers selecteren werknemers op talent en niet alleen op intelligentie, ervaring of doorzettingsvermogen. Ze laten hun werknemers vrij en bemoeien zich niet met details. En ze maken de sterke punten van werknemers nog sterker en sleutelen niet eindeloos aan zwakke punten.

In "first break all the rules" doet hij verslag van onderzoek via het Gallup Insituut, een vooraanstaand bedrijfs- en opinieonderzoek onderneming, bij 80.000 managers in 400 ondernemingen. Zijn vraag “hoe slagen de allerbeste managers erin getalenteerde werknemers te vinden, hun talenten te benutten en hen te laten blijven?”.

Na vooronderzoek bleek dat een set van twaalf vragen de kwaliteit van het arbeidsklimaat goed kan meten. Deze set geeft inzicht in de factoren waaraan voldaan moet worden om de meest getalenteerde mensen aan te trekken en vast te houden.

Stel jezelf 12 vragen

Vanuit de werknemer gesteld gaat het om de volgende 12 vragen:

1.Weet ik wat er op mijn werk van mij wordt verwacht?

2.Beschik ik over de instrumenten en materialen om mijn werk optimaal te kunnen doen?

3.Kan ik iedere dag doen waar ik het best in ben?

4.Heb ik afgelopen week erkenning of lof gekregen voor goed afgeleverd werk?

5.Vindt mijn chef mij als persoon belangrijk?

6.Wordt mijn ontwikkeling aangemoedigd?

7.Doet mijn mening ertoe op het werk?

8.Geeft de ondernemingsmissie mij het gevoel dat mijn werk van belang is?

9.Zijn mijn collega's uit op kwaliteitswerk?

10.Heb ik op het werk een beste vriend?

11.Heb ik de afgelopen zes maanden gepraat met iemand over mijn vooruitgang?

12.Heb ik in mijn werk voldoende kansen om te leren en te groeien?

Bevlogenheid

Wellicht zit hier ook een relatie met bevlogenheid van mensen. Wij doen veel moeite om mensen bevlogen te laten zijn, maar een focus op deze 12 vragen helpt wellicht al. We zouden managers en ons zelf met deze 12 vragen aan het werk kunnen zetten.

Een belangrijke ontdekking van het onderzoek was dat getalenteerde werknemers in de eerste plaats behoefte hebben aan goede managers direct boven hen. Het bleek dat de relatie met de directe chef meer dan welke andere factor dan ook bepaalt hoe productief en hoe verbonden een werknemer is. Uit het Gallup onderzoek bleek dat managers voor de werknemers belangrijker zijn dan de onderneming. (People don't leave companies, they leave their managers).

Weg met de regels

Het boek zegt "weg met de conventionele overtuigingen en regels", want het onderzoek toont aan dat managers moeten stoppen met geloven dat 1) werknemers onbegrensd potentieel hebben, 2) zij hun medewerkers helpen door zijn of haar minpunten te verbeteren, en 3) anderen aan te doen wat zij jou aandoen een goede weg is. Excellente managers draaien de zaken om. Op basis van hun onderzoek heeft Gallup instituut de volgende conclusie getrokken: “We kunnen dit ene inzicht dat we uit de mond van vele tienduizenden excellente managers optekenden in enkele eenvoudige bewoordingen weergeven:

-> Mensen veranderen niet of nauwelijks.

-> Verspil geen tijd aan pogingen er iets in te stoppen dat ze niet hebben meegekregen

-> Probeer voort te bouwen op wat ze werd meegegeven, dat is al moeilijk genoeg.”

 

Managers moeten vier taken heel goed beheersen:

1.hun werknemers selecteren op talent en minder hechten aan intelligentie, ervaring en doorzettingsvermogen op zich.

2.de juiste resultaten definiëren en iedereen zijn eigen route naar het resultaat laten vinden.

3.op de sterke punten van de medewerkers concentreren, niet geloven in verhalen over transformaties, de meeste tijd besteden aan de beste mensen.

4.de juiste plaats voor de juiste man vinden, en het conventionele carrièrepad verlaten.

Al beschikken managers over alle visie, charisma, en intelligentie van de wereld, deze vier taken moeten managers beheersen, anders kunnen ze nooit uitbinken als manager.

Genoeg om over te na te denken.